Καθαρισμός Δοντιών Ανώδυνα με Τεχνολογία Piezon

Καθαρισμός Δοντιών Ανώδυνα με Τεχνολογία Piezon

Τα μηχανοκίνητα ξέστρα αποτελούνπαραδοσιακάτο εργαλείο εκλογής για την αφαίρεση μικροβιακών εναποθέσεων γύρω από τις ρίζες των δοντιών. 

Η τεχνολογία Piezon® έχει σχεδιαστεί με σκοπό να καταστήσει τη διαδικασία ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ! 

Ο καθαρισμός των δοντιών δεν είναι απαραίτητο να πονάει! 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EMS εδώ